23/10/17

Peninsula de Kola


Localízase en Rusia.A frontera occidental da península de Kola exténdese ao largo do meridiano.O círculo polar ártico atravesa o sector meridional da península.Cunha superficie aproximada de 140.000Km2.
A maior altitud alcánzase no pico Cascorr,no centro oeste da península.Os solos son delgados e están moi puco desarrollados.
O CLIMA:
Ten temperaturas moi baixas e un predominio da tundra,excepto no sur.
ECONOMÍA:
A economía da rexión básase na explotación dos seus
importantes llacementos minerais, encóntrase
principalmente nos montes Jibini. Gran parte da
poboación dedícase a pesca.
CURIOSIDADES:
Na península de Kola encóntrase o Pozo Superprofundo
Kola, con máis de 12000 metros de profundidade.

1 comentario: