28/10/18

Península de Kola
A Península de Kola se extiende ao largo do meridiano dende o golfo de Kola a través do lago Imandra ,o lago de Kola e o río Niva. Está constituida por rocas antiguas onde dominan os granitos e gneis de precambio. A maior altitud alcanzase  no Pico Casnacarr (1.191msnm).Hai numerosos lagos e ciénagas esparcido por todo o territorio. Os seus ríos explotanse para o aproveitamento hidroeléctrico.
O seu clima, as temperaturas son baixas . Predomina a Tundra , excepto no sur onde se extende a Taiga , e pódense encontrar alguns bosques.

A súa economía basease na explotación dos seus importantes yacimientos minerais que se encontran nos montes Jibini . A súa población concentranse na costa.


Ningún comentario:

Publicar un comentario